Ketakutan yang Berakhir Sukacita

Baca: 2 Tawarikh 20:1-21:1

Saat musuh bersekutu dan kekuatan besar siap menyerbu, biasanya rasa takut akan muncul dan hal itu wajar. Ketakutan Yosafat membawanya datang kepada Tuhan. Karya ajaib Tuhan mengubah ketakutan menjadi sukacita. Baca lebih lanjut

Mulutku Kututup dengan Tangan

– Diambil dari Renungan Gereja Kristus Yesus –

Bacaan Alkitab hari ini: Ayub 38-39

Beberapa ucapan Ayub secara langsung memang ditujukan kepada Allah, baik dalam bentuk permohonan agar Allah turun tangan menolongnya (13:17-28), permohonan ampun jika ia memang bersalah di hadapan-Nya (7:20-21), permohonan agar Allah menjelaskan mengapa ia diizinkan menerima semua penderitaan yang ada (2:23-26; 23:2-12; 27:2; 30:20-23), serta keinginan untuk bertemu langsung dengan Allah (31:37). Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: