Menaati Ketetapan Tuhan

Baca: Nehemia 9:38-10:39

Wujud nyata hidup menurut kehendak Tuhan adalah melakukan Taurat Allah dalam kehidupan keseharian. Di sini, Ezra dan Nehemia mengajarkan umat Allah bagaimana hidup di hadapan Tuhan berkenaan dengan pelbagai dimensi kehidupan, seperti: tatanan hari sabat, ibadah, persembahan, dan sebagainya. Apabila tatanan itu dilakukan sepenuh hati tentunya akan menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan umat, baik secara jasmani maupun rohani. Baca lebih lanjut

Pertobatan

Baca: Nehemia 9:1-37

Kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel, walaupun mereka sering kali tidak menanggapi kasih-Nya. Namun, Tuhan setia pada perjanjian-Nya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat Israel dalam penyesalan dan pertobatan. Baca lebih lanjut

Hidup Baru

Baca: Nehemia 8

Kehidupan baru umat Israel di tanah Yerusalem telah dimulai. Bersama dengan Ezra, Nehemia mengajar Taurat Allah kepada orang Israel, yaitu bagaimana mengalami hidup baru dan pengharapan bersama dalam Tuhan. Taurat Allah menjadi suatu keharusan karena mereka telah lama tidak melakukan kewajibannya sebagai umat Allah, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: